WHAT DOES şAH DAMARı (KAROTIS STENT) IşLEMLERI ONLINE MEAN?

What Does şah damarı (karotis stent) işlemleri online Mean?

What Does şah damarı (karotis stent) işlemleri online Mean?

Blog Article

Eğer aort anevrizması şüphesi varsa, birinci basamak sağlık kuruluşuna başvurmak ve bir doktordan tavsiye almak önemlidir. İlk muayene ve teşhis süreci genellikle bir genel pratisyen veya iç hastalıkları uzmanı tarafından yapılır.

Kalp kapağı hastalıkları, özellikle değişen yaşam koşulları doğrultusunda sıklıkla karşımıza çıkan v…

TAVI yöntemi, sürekli olarak gelişen bir alan olarak kabul edilmektedir. Gelecekteki gelişmelerin, TAVI işleminin daha da iyileştirilmesine ve genişletilmesine katkıda bulunması beklenmektedir. İşte TAVI’nin potansiyel gelecekteki gelişmelerine ve yeniliklere dair bazı örnekler:

The "Phrases of Use" hereby can be a Element of the any "Person Deal" was and/or will likely be done Together with the customers using "Turkiye Klinikleri" solutions with or with out a price an inseparable.

Bu konuda yapılacak olan ameliyatlar sırasında sorunlu olan arterin bulunduğu karın kısmı açılır. Hastanın anevrizma bölgesinin üst ve alt kısmı bağlanarak sorunlu bölüm çıkarılır ve yerine greft ismi verilen sentetik bir damar takılır.

Baş dönmesi veya bayılma hissi: Kalp çarpıntısı sırasında kişi baş dönmesi yaşayabilir veya bayılma hissiyle karşılaşabilir.

Stent takıldıktan sonra düzenli doktor kontrolleri, stentin işlevselliğinin korunması ve olası komplikasyonların erken tespit edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Tromboz ve emboli: Balonlu anjiyo sırasında plakların sıkıştırılması ve arterin genişletilmesi nedeniyle tromboz (pıhtı oluşumu) ve emboli (pıhtı parçacıklarının dolaşım sistemiyle taşınması) riski vardır.

Yeni nesil ve “dallı” olarak tabir edilen stent greftler, böbrek atardamarlarını da içine alan anevrizmalarda kapalı yöntemle tedaviyi mümkün kılmakta ve ameliyat sonrası oluşabilecek problemleri de en aza indirmektedir. Stent-greft teknolojisi sayesinde, artık normal anevrizma ameliyatlarından çAlright daha fazla riski bulunan karın içi anevrizma operasyonları başarıyla yapılmaktadır.

Kanama riskini azaltmak için basınç uygulanabilir ve gerekirse damar kapatıcı cihazlar kullanılabilir.

Ayrıca, ailede erken yaşta kalp krizi geçiren bireylerin diğer aile fertleri de kalp sağlığını gözlemlemeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

→  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması rehber Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

Koroner arterlerdeki darlıklar, bu kan akışını kısıtlayarak kalp kasının ihtiyaç duyduğu kanı almasını engeller.

Aort anevrizmasının nasıl bir hastalık olduğu, belirtilerinin neler olduğu, hangi yollarla tedavi edildiği ve türlerinin neler olduğu üzerine makale.

Report this page